Tovar v akcii

Naša cena 389,40 €
skladom
Naša cena 33,20 €
skladom
Naša cena 389,90 €
skladom

Najpredávanejší

Naša cena 32,30 €
skladom
Naša cena 28,20 €
skladom
Naša cena 22,90 €
skladom

Novinky

arr3Jarná krása 2018  Pozývame vás do priestorov záhradníctva Adacom v blízkosti Budatínskeho hradu. Máme otvorené... arr34 rady, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa chybe pri výbere traktorovej kosačky  Vybrať si tú správnu traktorovú kosačku nemusí byť pre vás vôbec jednoduché. Výrobcovia pri... arr3Vernostný programPri osobnej návšteve získajte zlosovateľnú zľavovú kartu a využívajte jej výhody. Staňte sa jeho... arr3Závlahový systém HUNTER

Kontakt

ADACOM progatec s. r. o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina
tel: (+421) 041 5001 853, 5643 635
fax: (+421) 041 5643 621
adacom@adacom.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode adacom-shop.sk

 

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

Vymedzenie pojmov:

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu adacom-shop.sk

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu adacom-shop.sk

Objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Potvrdenie objednávky - akýkoľvek prejav kupujúceho a predávajúceho (telefonický, faxový, mailový, písomný, ústny), z ktorého je zrejmá vôľa kupujúceho odobrať od predávajúceho konkrétny tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu

 

Objednávka tovaru:

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Aby bola objednávka úspešná, kupujúci si vyberie žiadaný produkt, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých produktov. Dostupnosť bude vždy následne potvrdená kupujúcemu predávajúcim.  Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za objednávku vrátane poplatkov za poštovné a balné.

 

Zrušenie objednávky:

Kupujúci ani predávajúci nemôžu kupujúcim potvrdenú objednávku zrušiť bez udania dôvodu. Predávajúci si však vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať o daných skutočnostiach kupujúceho a to za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní. Kupujúci má nárok na zrušenie – stornovanie svojej objednávku len v prípade, že predávajúci mu nedodal objednaný tovar podľa vopred dohodnutého termínu a o prípadnom zdržaní dodania tovaru kupujúceho neinformoval. Zrušenie objednávky je možné len po dohode kupujúceho s predávajúcim za vzájomne dojednaných podmienok.

 

Doručenie a doba dodania objednávaného tovaru:

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho a podľa prevádzkových možností predávajúceho.

V prípade, že sa tovar nachádza na sklade, je doba dodania tovaru 1-5 pracovných dní.

Tovar bude dodaný na adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke a to prostredníctvom externej kuriérskej spoločnosti, prípadne priamo povereným pracovníkom predávajúceho. Odovzdaním tovaru na tejto adrese predávajúci splní svoju povinnosť dodať  tovar.

Predávajúci, si môže pred začatím realizácie prepravy odsúhlasiť objednávku telefonicky, kde si predávajúci a kupujúci potvrdia obsah objednávky, druh produktov, počet kusov, cenu objednávky, cenu a spôsob prepravy ako aj termín doručenia. Telefonické odsúhlasenie objednávky však nie je povinnosťou predávajúceho.


Poštovné a balné

Predávajúci si účtuje prepravné a balné vo výške 4,50 EUR  v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 50,- EUR .

Predávajúci si neúčtuje prepravné a balné, ak hodnota objednávka vyššia ako 250,- EUR.

Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach z dôvodov na strane predávajúceho, kupujúci platí poštovné iba raz.

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním a to v plnej (za obe dodania), t.j. vo výške 9,- EUR a to bez ohľadu na celkovú sumu objednávky.

 

Osobné prevzatie tovaru:

Osobné prevzatie tovaru je možné po predchádzajúcom dohovore s kupujúcim, po dohodnutí si presného termínu prevzatia v sídle predávajúceho.

 

Záruka a reklamácie:

Doba záruky je 24 mesiacov odo dňa nákupu, t.j. od dátumu uvedenom na daňovom doklade vystavenom kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady tovaru. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, alebo na iné poškodenia spôsobené neodborným narábaním s tovarom, spôsobené používaním tovaru na iný účel ako na aký je tovar určení, spôsobené s používaním tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu. Záruka zaniká aj v prípade neodborného servisu tovaru, t.j. vykonaním opravy, alebo zásahu do tovaru v inom, ako v autorizovanom servisnom stredisku predajcu, prípadne výrobcu.

Ostatné záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Poškodenú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď pri jej preberaní a to písomne, emailom, faxom, alebo osobne.

Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (lehota sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ dá v posledný deň 7-dňovej lehoty na poštovú prepravu odstúpenia od zmluvy). Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v pôvodnom nepoškodenom obale, v stave a v hodnote, v akom tovar prevzal (nepoškodený, neošúchaný, bez mechanického poškodenia, alebo akéhokoľvek iného poškodenia ...). Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci na adresu predávajúceho. Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Podľa spomínaného zákona je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak predávajúci bežne vybavuje vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na  bankový účet kupujúceho (cca 3-7 dní).

 

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Záručný a pozáručný servis sa vykonáva na adrese:

ADACOM progatec, s. r. o.

Stará Hradská 52

010 03 ŽILINA

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho, ak je tento tovar zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí

- v prípade už prevzatého tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho

- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

- tovar musí byť v pôvodnom stave a pôvodnom obale, abez akejkoľvek známky poškodenia, alebo jeho používania

- tovar zašle kupujúci predávajúcemu doporučene, s poistením. Nikdy nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru (predávajúci však bežne vybavuje vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na  bankový účet kupujúceho a to v cca. 3-7 dní).

Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre kupujúcich - spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO). Pre kupujúcich, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, neplatí záručná doba stanovená Občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČO poskytujeme záruku 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.Obsah zásielky musí obsahovať:

1. Kompletne vyplnený Reklamačný protokol (vrátane e-mailu a tel. čísla)

2. Doklad o kúpe tovaru

3. Presný popis chyby

4. Presný zoznam zasielaných komponentov

 

Nárok na uplatnenie záruky:

Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar ktorý vykazuje preukázateľné chyby. Tovar musí byť v kompletnom balení s priloženým daňovým dokladom (faktúrou). V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe maximálne do 30 dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ tovar nie je dlhodobo skladom, kupujúcemu bude ponúknutý podobný druh tovaru alebo náhrada.

 

Nárok na uplatnenie záruky je v súlade s  Občianskym zákonníkom a zaniká v týchto prípadoch:

-  uplynula záručná doba u reklamovaného tovaru.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

  • Porušením ochranných alebo záručných nálepiek, pokiaľ sú na tovare.

  • Pri oprave alebo zásahu do zariadenia.

  • Poškodenie spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar.

  • Pri používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie, alebo na iný účel k akému bol vyrobený.

  • Pri poškodení živelnou udalosťou a pod.

  • Pri poškodení zdrojov napr. výkyvom napätia v elektrickej sieti a podobne.

  • Pri mechanickom poškodení, alebo pri zistení kvapaliny v tovare.

  • Pri nevhodnom umiestnení alebo skladovaní tovaru.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
E-mail: za@soi.sk

 

Ochrana osobných údajov kupujúci:

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako " zákon o ochrane osobných údajov")

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladua vedenia prípadných reklamácií v internetovom obchode v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón.

kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v e-shope predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy. osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateĺom, t. j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateĺom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Kupujúci potvrdzuje, žeposkytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.


Záverečné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

 

V Žiline, dňa 01. 10. 2013